استان هرمزگان
انجمن یاوران وقف در حوزه نیازمندان و مستمندان در میناب
چهارشنبه 22 دی 1395    
بازدید: 91
انجمن یاوران وقف در حوزه نیازمندان و مستمندان در محل اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان میناب برگزار و احکام انجمن تقدیم حجت الاسلام رضا مسلمی گردید.
انتهای گزارش/ارینب زارعی 
aaa
aaa