استان هرمزگان
دوره آموزشی جهت آموزش کارکنان واحدهای فرهنگی ادارات اوقاف سراسر کشور برگزارشد.
چهارشنبه 22 دی 1395    
بازدید: 100

به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان هرمزگان،دوره  آموزشی یکه هفته ای با هدف بررسی عملکرد فرهنگی اوقاف در سال 95 برگزارشد.

در این دوره آموزشی برنامه های سال 96 پیش بینی  و راهکارهای جدید ارائه شد بحث اجرای امینانه نیات و ساماندهی منابع و جذب منابع مالی در دستور کار قرار گرفت.

لازم به ذکر است سه نفر ازمعاونان و کارشناسان اداره کل اوقاف و امور خیریه استان هرمزگان در این دوره سراسری شرکت کردند.

انتهای خبر/ارینب زارعی
aaa
aaa
aaa