کد خبر : 304038

تاریخ درج خبر : دوشنبه 18 تیر 1397
اداره كل اوقاف و امور خيريه استان هرمزگان
• عملکرد سه ماهه اول سالجاری اوقاف حاجی آباد ارزیابی شد
روز یکشنبه همزمان با هفدهمین روز از تیرماه هیأتی با مدیریت و سرپرستی حجت الاسلام محمدطاهر گرایلی مدیرکل اوقاف استان با حضور در اوقاف و امور خیریه حاجی آباد به بررسی عملکرد سه ماهه پرداختند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان هرمزگان ،محمد علی پویه رییس اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد اداره کل اوقاف استان گفت :

در ادامه بررسی عملکرد ادارات تابعه یکشنبه هفدهم تیرماه به سرپرستی مدیرکل اوقاف استان پس از حضور در دفتر نمایندگی اوقاف حاجی آباد عملکرد آنان نسبت به برنامه مصوب سال که توسط سازمان مرکزی تدوین و تصویب شده بررسی شد.

محمدعلی پویه افزود : علاوه بر بازدید از عملکرد و تنظیم صورتجلسه و از طرفی مقرر شدن برخی ملزومات که قرار شد همزمان با جلسه بازرسی بعدی محقق شود از زمینها و اماکنی که قابلیت سرمایه گذاری دارند بازدید و قرار شد در قالب لیست و مذاکره با سرمایه گذاران و افرادی که مقابل به شرکت در ساخت برخی زمینها و باغات هستند بررسی و نتیجه جهت تصمیم نهایی به استان ارسال تا پس از بررسی نهایی نسبت به توسعه اماکن وقفی اقدام شود.

گفتنی است اوقاف حاجی آباد در سنوات اخیر تحولات زیادی در حوزه های مختلف عملکردی انجام داده که در همین جلسه از زحمات آقای داود رستگار تجلیل بعمل آمد